top of page
Search

Energiahoito hyvinvoinnin ja luomisvoiman tukena

Viimeisten vuosien aikana eteemme on tullut paljon käsiteltävää. Koronan aiheuttama kollektiivinen pakkopysähtyminen sai meidät kääntymään sisäänpäin ja katsomaan silmästä silmään asioita, joita olimme aiemmin piilotelleet kiireen alle. Olemme siirtymäkohdassa, jossa vanha maailma murenee ja uusi maailma tekee syntymää. Tämä uusi maailma rakentuu jokaisen omasta totuudesta käsin. Totuudesta, joka on vapaa yhteiskunnan ohjelmoinnista ja sukupolvien takaa perityistä traumoista.


Tälle ajalle ominaista on irti päästäminen. Oman pöydän puhdistaminen, jotta voimme astua uuteen aikaan kirkkaudesta käsin.

Onkin aika jännä “sattuma” että tällaisessa siirtymäkohdassa eteemme tuli ilmiö, joka pakotti meidät kotiarestiin, jossa emme voineet enää paeta varjojamme tai käsittelemättömiä asioita.


Pysähtyminen auttaa näkemään kirkkaammin. Joskus se voi olla kivuliasta, koska ihminen on taipuvainen pitämään kiinni vanhasta ja välttelemään kärsimystä. Mutta on hyvä muistaa, että asioiden kohtaaminen on ensiaskel kohti vapaampaa elämää. Vaikka se hetkellisesti tuntuisi siltä, että ottaisi askelia taaksepäin.


Onneksi nykyään ympäriltä on helppoa löytää tukea sekä osaamista. Itselleni energiahoito on ollut yksi merkittävistä hoitomuodoista omalla eheytymisen polulla.


Muistan sen hetken kun olin helmikuussa 2020 juoksulenkillä. Minusta tuntui siltä, että en halua olla enää omissa nahoissani. Mikään vanhassa elämässäni ei enää tuntunut hyvältä ja samaan aikaan en tiennyt mihin suuntaan kulkea.


Pari kuukautta tämän jälkeen ystäväni kautta eteeni tuli upea pelastava enkeli Annika Aurinko, jonka kautta pääsin energiahoidon ihmeelliseen maailmaan. Rupesin käymään Annikan hoidoissa säännöllisin väliajoin. Joka kerta hoidon jälkeen tuntui, että olin osittain ihan uusi ihminen. Olo oli kevyempi ja haitalliset vanhat toiminta- ja ajatusmallit alkoivat tuntumaan joka kerta yhä vieraammilta.

Tänä vuonna helmikuussa, tasan kaksi vuotta myöhemmin, olin Annikan hoidossa ja tämä hoito tuntui hyvin erityiseltä. Ytimessä ollut haava ja sen aiheuttama epätasapainotila oli hellittänyt otteensa. Tuntui kuin olisin valmistunut luokalta. Pitkä tie ja sen juonen käänteet näkyivät kun elokuvana silmissäni. Tämä näytös oli tullut päätökseensä. Luokat ja näytökset eivät lopu ikinä, mutta on hyvin palkitsevaa huomata kuinka sisäinen työ tuottaa konkreettisesti tulosta ja tätä kautta pystyy taas jatkamaan eteenpäin kevyemmällä lastilla.


Energiahoito oli tällä luokalla itselleni valtavan suuri apu. Se auttoi näkemään paikkoihin, joihin en itse kyennyt näkemään. Vapauttamaan energeettisiä rakenteita, jotka aiemmin pitelivät minua paikallaan toistamassa vanhoja opittuja tapoja olla ja elää. Sekä luomaan paremman yhteyden omaan luovuuteen, potentiaaliin sekä korkeampaan minään.


Sanat eivät riitä kuvaamaan miten kiitollinen olen Annikalle <3 Annika on varsinainen valon säde ja todella taitava parantaja! Voit seurata Annikaa Instagramissa: @annika.aurinko

Ilokseni pääsin näiden kahden vuoden aikana myös oppimaan Annikalta energiahoidon saloja. Rakastan energiahoitoja, koska mitä ikinä haluamme elämässä luoda, kulkee chakrojemme eli kehossamme olevien energiakeskuksien läpi. Dharmamme muuntuu idean tasolta todellisuuteen juurikin tämän väylän kautta.


Dharman matka ideasta todellisuuteen


Uuden ideat löytävät meidät kruunu chakran kautta, joka sijaitsee päälakemme yläpuolella. Kruunuchakra on portti korkeampaan tietoisuuteen ja se edustaa henkistä yhteyttämme maailmankaikkeuden energiakenttään ja kaiken tiedon alkulähteeseen.


Kun olemme vastaanottaneet idean kruunuchakran kautta, idea kulkeutuu kolmanteen silmään, joka on ikään kuin intuition koti. Tässä chakrassa idea muuntuu visioksi. Kuuntelemme intuitiotamme ja tunnustelemme miltä kyseinen idea voisi käytännössä näyttää ja miltä sen toteuttaminen voisi tuntua.


Kun visio on selkeänä mielessämme, idea siirtyy kurkkuchakraan, joka on itseilmaisun keskus. Tämän chakran kautta kommunikoimme ideamme ulos päin, jolloin idea muuntuu yhä konkreettisempaan muotoon.Kurkkuchakrasta se siirtyy sydän chakraan, joka edustaa intohimoa, sitoutuneisuutta sekä toisten auttamista. Sydän chakran kohdalla se syy "MIKSI" idea on tärkeää toteuttaa vahvistuu. Ja tämä liittyy usein toisten ihmisten auttamiseen. Sydän chakra vaiheessa idea alkaa yleensä keräämään toisia ihmisiä mukaansa, oli kyse sitten asiakkaista tai yhteistyökumppaneista.


Tämän jälkeen idea siirtyy manipura chakraamme eli solar plexukseen, joka on oman henkilökohtaisen voiman keskus. Se edustaa muutosta, toimintaa ja etenemisen energiaa. Tässä vaiheessa ideaa aletaan todella tuomaan konkretian tasolle ja tehdään päämäärätietoisesti töitä idean kasvattamiseksi.


Sen jälkeen kun struktuurit on luotu ja idea on saatu pyörimään, siirrytään sakraalichakraan, joka sijaitsee navan alapuolella. Sakraalichakra edustaa luovuutta, iloa ja yltäkylläisyyttä. Sakraali-vaiheessa perusasiat ja rakenteet on saatu rullaamaan, jonka seurauksena toimintaan aletaan hakemaan enemmän virtaavuutta, nautintoa sekä yltäkylläisyyttä.


Tämän jälkeen idea kulkeutuu juurichakraan, jossa siitä syntyy jotain suurempaa kuin sen kehittäjä itse. Idea ja sen tuottama luomus alkaa ikään kuin elää omaa elämäänsä. Tämä on se vaihe, jossa esimerkiksi start-up yrittäjä voi myydä yrityksensä, koska se on jo valmis kokonaisuus, joka voi pyöriä myös toisten käsissä. Sama kun nainen synnyttää vauvan, joka oppii pikkuhiljaa kävelemään omilla jaloillaan.


Kun prosessi on realisoitunut juuri chakran läpi, olemme taas valmiita vastaanottamaan uuden idean kruunuchakramme kautta ja jatkamme Dharmamme toteuttamista uudessa muodossa.


Mitä vapaammin energia voi siis virrata chakrojemme läpi, sitä sulavammin pystymme toteuttamaan Dharmaamme ja luomaan uusia asioita tähän maailmaan.


Mikä sitten haittaa chakrojemme energiavirtausta?


Huonot elintavat kuten epäterveellinen ravinto ja liikkumattomuus häiritsevät vapaata energian virtausta kehossamme. Tämän lisäksi traumaattiset kokemukset pesiytyvät energiakehoomme aiheuttaen erilaisia tunnelukkoja ja epätasapainotiloja.


Esimerkiksi juurichakra liittyy varhaislapsuuteemme sekä perusturvan tunteeseen. Jos olemme kokeneet lapsuudessa turvattomuutta, on se saattanut aiheuttaa tukoksia tai epätasapainotilaa juurichakraan. Monet kokevat myös vaikeaksi oman totuuden ja ajatuksien ilmaisemisen. Tämä liittyy kurkkuchakraan, jonka epätasapainotila hankaloittaa kommunikointia sekä itseilmaisua. Kurkkuchakran epätasapainotila voi juontaa juurensa esimerkiksi siitä, että henkilöä on joskus häpäisty oman totuuden ilmaisesmisesta. Sydän chakra taas voi mennä epätasapainotilaan silloin kun joku on särkenyt sydämesi. Käsittelemättömänä tämä voi jättää jäljen sydämeen, jolloin henkilön on vaikea täysin luottaa toisiin ihmisiin.


Energiahoidossa käydään läpi kehon pää chakrat, sekä vapautetaan niistä solmuja ja tukoksia. Tämä auttaa raivaamaan tietä sulavalle energian virtaukselle, jolloin kykenemme ilmamisemaan Dharmaamme vapaammin. Energiahoitoa käytetään myös kehon kiputilojen, sekä stressin lievittämisessä. Hoito voi myös aktivoida kehon sisäistä paranemismekanismia, jolloin parantuminen erilaisista sairauksista voi nopeutua.

Jos energiahoito kutsuu sinua, olet lämpimästi tervetullut hoitooni. Teen tällä hetkellä hoitoja kotistudiollani Helsingissä sekä etänä Zoomin välityksellä.


Yksittäiset energiahoidot 90 (kesto noin 75 min)


5 x paketti 400 (norm. 450 €)


128 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page